Beeldbank

Oude kaarten, foto’s, bouwtekeningen en nog veel meer afbeeldingen van de Koloniën van Weldadigheid kunt u vinden op onze beeldbank Flickr.

De digitale beeldbank laat zien waarom de Koloniën van Weldadigheid wereldwijd uniek zijn. U wordt aan de hand van onder meer historisch beeldmateriaal meegenomen in de bijzondere tweehonderdjarige geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid. In de beeldbank kunt u meer dan 350 prenten, schilderijen, kaarten, tekeningen en foto’s van de zeven Koloniën bekijken. De afbeeldingen zijn per Kolonie over zeven albums verdeeld. In de andere albums worden de belangrijkste fasen in de geschiedenis van de Koloniën aan de hand van kenmerkende beelden naar voren gebracht. De afbeeldingen zijn allemaal voorzien van een zo uitvoerig mogelijke bronbeschrijving en trefwoorden, zodat u ook de plaats waar het origineel bewaard wordt kunt bezoeken.

Ook het Drents Archief heeft een beeldbank waarin afbeeldingen staan over de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid.