(Beeld)merk

Gebruik merk Koloniën van Weldadigheid
Beoogd siteholders provincie Drenthe en Kempens Landschap beheren het (beeld)merk Koloniën van Weldadigheid. Op 10 februari 2017 is de aanvraag ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), de officiële instantie voor merkregistratie in de Benelux, om dit (beeld)merk te registreren. De inschrijving is tien jaar geldig. Gedurende deze periode is het merk beschermd.

Kwaliteit staat voorop
Voor het gebruik van het (beeld)merk van de Koloniën van Weldadigheid zijn een aantal richtlijnen opgesteld:

  • Het nastreven van kwaliteit van het product waaraan het merk en logo verbonden wordt staat voorop. Belangrijkste criterium is de educatieve, wetenschappelijke, culturele of artistieke waarde ervan in relatie tot de Werelderfgoedprincipes en –waarden en manier waarop het product bijdraagt aan behoud van het potentieel Werelderfgoed.
  • Het (beeld)merk kan enkel gebruikt worden voor niet-commerciële voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten die niet direct aan commerciële producten verbonden zijn om steun uit te drukken voor het Koloniën van Weldadigheid.
  • Het (beeld)merk kan enkel voor commerciële doeleinden gebruikt worden wanneer aangetoond dat het gebruik ten goede komt aan het behoud van het potentieel Werelderfgoed.
  • Het (beeld)merk mag niet gewijzigd worden toegepast.

Wie mag het (beeld)merk gebruiken?
In eerste instantie wordt het (beeld)merk gebruikt door de provincie Drenthe en Kempens Landschap (beoogd siteholders), de betrokken gemeentebesturen en de partners van de Stuurgroep.

Een aantal erkende verenigingen en organisaties die vanaf de start bij het project betrokken zijn, mogen het (beeld)merk eveneens gebruiken in ruil voor correcte informatieverstrekking over de Koloniën van Weldadigheid en kwaliteitsvolle activiteiten en producten. Dit zijn vereniging De Ommerschans, Maatschappij van Weldadigheid, het Nationaal Gevangenismuseum en Bezoekerscentrum Kolonie 5-7. Voor gebruik van het (beeld)merk doen deze partners eerst een aanmelding bij de beoogde siteholders. Dat kan via dit formulier.

Wat met andere partijen?
Op termijn willen we ook andere organisaties, commerciële partners, ondernemers in en nabij de verschillende Koloniën van Weldadigheid in dit verhaal meenemen. Hiervoor wordt op dit ogenblik volop aan een procedure gewerkt. Via dit formulier kunt u een aanvraag doen voor het gebruik van het logo.

Sterk merk
Het (beeld)merk Koloniën van Weldadigheid moet uitgroeien tot een collectief sterk, kwaliteitsvol en gedragen merk waar iedereen uit de gebieden zich in kan vinden.

In de bijlage vind je het reglement over het collectief gebruik van het merk.