De Ommerschans

In de Ommerschans beland je in twee werelden: een wonderlijk open landschap en het gesloten beboste gebied bij de oude schans. Er zijn nog veel zichtbare sporen van het Kolonieverleden.

De Ommerschans is de eerste in de reeks Koloniën waar bedelaars, landlopers en ‘onwilligen’ gedwongen werden tewerkgesteld. Vrijheid hadden ze er niet. De Kolonie werd later een rijksopvoedingsgesticht en nog later kwam er een psychiatrische instelling. In het landbouwontwikkelingsgebied bleef de landschappelijke structuur van de oude Kolonie met haar (jaag)paden, lanen en vaarten goed herkenbaar, net als de oriëntatie en de ligging van de historische bebouwing.

Ook de architectuur van de befaamde bouwmeester W.C. Metzelaar uit de tijd van de rijksinrichting bleef goed bewaard. Er is in de Ommerschans nog een kleine begraafplaats met grafzerken van gestichtsambtenaren, er zijn nog Koloniehoeven en je ontdekt er de archeologische sporen van de schans.

De Ommerschans
Nederland
Kolonie
IV
Opgericht op
1819 als onvrije Kolonie
800 ha groot