Eerste expertmeeting over de Koloniën van Weldadigheid goedbezocht

Donderdag 25 januari vond de eerste expertmeeting over de Koloniën van Weldadigheid plaats bij het Drents Archief in Assen. In de filmzaal waren ongeveer zestig experts uit Nederland en België bijeen.

Tijdens de expertmeeting werden de Koloniën vanuit verschillende hoeken belicht. Zo werd de laatste stand van zaken gegeven over de UNESCO-nominatie door projectmanager Wendy Schutte. En Angelie Sens, de biografe van Johannes van den Bosch, had het erover of de erfenis van Johannes van den Bosch juist bejubeld of vergruisd is. Daarna volgde een lezing door Wil Schackmann over de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid. Architectuurhistoricus dr. Ros Floor ging in zijn lezing in op de typologie van de inrichtingen in Veenhuizen en Balkbrug.

Forumdiscussie tussen experts
De middag werd afgesloten met een forumdiscussie waarin nieuwe inzichten over de Koloniën werden gezocht. Hieraan deden prof. dr. Maarten Duijvendak, prof. dr. Hans Renes, prof. dr. ir. Theo Spek en dr. Rik Vercammen mee. In het forum werd uitvoerig stil gestaan bij het unieke karakter van de koloniën en welke onderzoeksvragen daarbij van belang zijn. Concluderd werd gezegd dat de koloniën zich juist lenen voor interdisciplinair onderzoek, waarbij uit verschillende wetenschapsdomeinen wordt geput: landschap, geschiedenis, ecologie, cultuur en sociologie.