Glossary

C

Capacity building

Opbouw van capaciteit en expertise

P

Property
Kernzone

S

State of Conversation
staat van instandhouding

T

Test one