Geschiedenis Ommerschans weer zichtbaar gemaakt

Natuur vertelt het verhaal van vroeger

De rijke geschiedenis van de voormalige vesting de Ommerschans is weer zichtbaar. De afgelopen weken is er volop gewerkt om een bezoek aan het gebied tot een historische belevenis te maken. De grachten zijn weer watervoerend en de bastions van weleer hebben een ‘gezicht’ gekregen. Het gaat om drie grote historische tijdlagen: de vestingtijd, de bedelaarstijd en de huidige tijd. De werkzaamheden werden aan het eind van deze maand afgerond.

Met de uitvoering van de werkzaamheden is invulling gegeven aan de visie die tijdens de participatie Ommerschans is ontstaan. In 2008 werd samen met de input van meer dan honderd inwoners van het gebied van de Ommerschans een visie opgesteld onder de naam ‘het mysterie van de Ommerschans’. Uitgangspunt was om het gebied te revitaliseren met respect voor de diverse tijdlagen. Sinds dat moment zijn er tientallen vrijwilligers in het gebied aan het werk geweest om stap voor stap de geformuleerde visie te realiseren, met ondersteuning in mankracht en middelen van diverse betrokken organisaties.

In het kader van het ‘verhaal van Overijssel’ werd het initiatief door provincie Overijssel in 2014 gewaardeerd door het toekennen van een forse subsidiebijdrage. Met dit geld werd het mogelijk gemaakt een aantal grote projecten in het gebied uit te voeren. Met het uitgraven van de grachten, het herstellen van het ravelijn en de aanleg van een aarden wal is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Natuur en de bomen vertellen weer het verhaal van vroeger.