Maatschappij van Weldadigheid viert een zonnig en feestelijk 200 jarig jubileum in aanwezigheid Koning

Vrijdag 20 april heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan Frederiksoord. Hier werd op feestelijke wijze het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid gevierd. Een bijzonder jubileum waar niet alleen aandacht werd besteed aan een uniek deel van onze vaderlandse geschiedenis, namelijk de Koloniën van Weldadigheid, maar eveneens aan de nieuwe visie op de toekomst van de Maatschappij van Weldadigheid. Namelijk door het gebied voor de toekomst te ontwikkelen als een proeftuin van sociale vernieuwing.

Welkom toen Welkom nu

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de visionaire idealist Johannes van den Bosch met steun van Koning Willem I iets wilde doen aan armoedebestrijding in de stedelijke gebieden. Hiervoor richtte hij de Maatschappij van Weldadigheid op en stichtte hij zijn eerste proefkolonie genaamd Frederiksoord in Drenthe. Hier bood hij arme gezinnen huisvesting, werk, scholing en zorg. Het begin van de bijzondere geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid. De geschiedenis waar de basis werd gelegd voor onze verzorgingsstaat van nu en waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het landschap.

Reden voor de Maatschappij van Weldadigheid om vandaag 200 jaar later dit unieke jubileum te vieren in aanwezig van de Koning. Het bezoek van de Koning begon in Huis Westerbeek, waar Van den Bosch in 1818 zijn plan ‘De Verhandeling’ uitwerkte. Vervolgens presenteerden scholieren, ondernemers en de gemeente Westerveld zich met idealen die in deze tijd bijdragen aan de toekomst, aan de gebiedsontwikkeling van Frederiksoord en omgeving; een proeftuin waar ruimte is voor het ontwikkelen en uitvoeren van idealen.

Geïnspireerd op het gedachtegoed van Van den Bosch in de voormalige Tuinbouwschool? In 2019 wordt op deze plek de Academie voor wonen, werken, zorgen en leren geopend, een proeftuin voor sociale vernieuwing.

Afsluitend beleefde de Koning samen met het in grote getale aanwezige publiek onder zonnige weersomstandigheden een uniek theaterspektakel ‘200 jaar Maatschappij van Weldadigheid’. De voorstelling is door Tom de Ket van het Pauperparadijs speciaal voor deze gelegenheid geschreven. In aanwezigheid van de Koning werd op een symbolische wijze en met een knipoog verbeeld hoe de Maatschappij van Weldadigheid opnieuw een betekenis geeft aan de idealen van Johannes van den Bosch. Na afloop van de theatervoorstelling werd door de kinderen uit de koloniën een boek overhandigd aan Zijn Majesteit de Koning, met al hun dromen en idealen voor een gelukkige en gezonde toekomst.

Koning podium.jpg