Menselijk Lint in Ommerschans geslaagd!

Met een lint van zo’n 360 personen die hand in hand stonden, zijn zaterdagmiddag de fundamenten van het destijds grootste gebouw van Nederland gemarkeerd.

Bijna 200 jaar geleden stond in Ommerschans het grootste gebouw van Nederland: het bedelaarsgesticht van de strafkolonie Ommerschans. Mensen werden 'opgezonden' en woonden hier in (gedwongen) afzondering. Het gebouw had een omtrek van 100 bij 100 meter. Kolonie Ommerschans was de vierde Kolonie van Weldadigheid. Medewerkers van de andere Koloniën waren ook aanwezig om deel te nemen aan dit Menselijk Lint.

Koloniekleding
De activiteiten vonden plaats op het terrein van Staatsbosbeheer en Veldzicht. En dat in tegenwoordigheid van bestuurders van de provincie, de gemeenten Ommen en Hardenberg, directie van Veldzicht en Staatsbosbeheer. Bestuursleden van de vereniging de Ommerschans waren voor deze gelegenheid gestoken in nieuw gemaakte Koloniekleding, zoals dat ook 200 jaar geleden werd gedragen.

Om verbinding te maken tussen verleden en heden droegen raadsleden sandwichborden met daarop vragen en stellingen over armoede. Eén van die raadsleden was Linda. “Ik vond het een mooi indrukwekkende middag en heb mooie gesprekken gehad. De raadsleden droegen een bord waarop een stelling stond geschreven. Op de achterkant van het bord kon gereageerd worden. Het waren verschillende stellingen o.a ‘Armoede is: jezelf schamen’, ‘Wat doet armoede met je kinderen’, ‘Armoede is: heropvoeding’. Een dame hield me aan en ze zei het volgende: "Er moet niet staan ‘Armoede is: je schamen’ maar ‘Rijkdom is: je schamen’. Ik heb het goed maar schaam me daar soms best wel voor.”

Het Pauperkoor zong voor de gasten onder andere het Ommerschanslied en begeleidde de deelnemers naar de fundamenten. Een veldwachter scheidde hier de mannen van de vrouwen, zoals dat 200 jaar geleden ook gebeurde. Alle deelnemers kregen eenzelfde shirt aan voor de herkenbaarheid en als teken van verbinding. Voor een blijvende herinnering werden opnames gemaakt met een drone.

20180407 watermerk menselijk lint contrast.jpg

Jaar van de Ommerschans
Het Menselijk Lint is de eerste activiteit in een jaar van herdenken en diverse activiteiten in samenwerking met oa Staatsbosbeheer en Veldzicht. In 2018 is het 200 jaar geleden dat de Maatschappij van Weldadigheid, waarvan Ommerschans een van de zeven koloniën was, opgericht is door Johannes van den Bosch. Een project om de armoede het hoofd te bieden en de woeste gronden in het noorden en oosten van de Nederlanden en in Vlaanderen tot ontwikkeling te brengen. Het is ook het jaar waarin UNESCO mogelijk de Koloniën de status van Werelderfgoed zal toekennen. Voor Overijssel is dit dan het 1e Werelderfgoed, binnen Nederland de 10e.

Ommerschanslied:

Kwam van de stad, naar de Ommerschans
‘k had geen geld meer, ’t was m’n laatste kans
Nu ben ik alles kwijt
Aan de Weldadigheid
M’n klompen en m’n schep, is alles wat ik heb