Organisatie

Organisatie en contactgegevens

Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid

De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de betrokken provincies en gemeenten. De stuurgroep draagt in gezamenlijkheid en op basis van consensus de verantwoordelijkheid voor de langdurige bescherming van het werelderfgoed ná nominatie. De stuurgroep komt één tot twee keer per jaar bij elkaar.

 • Cees Bijl, voorzitter, provincie Drenthe
 • Peter Bellens, co-voorzitter, Kempens Landschap/provincie Antwerpen
 • Inga Verhaert, co-voorzitter, Kempens Landschap/provincie Antwerpen
 • Marc De Borgher, Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Wim Brus, gemeente Steenwijkerland
 • Toon Denys, Vlaamse Landmaatschappij
 • Patrick Engels, Agentschap voor Natuur en Bos
 • Jan van ’t Hof, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 • Jack Jongebloed, gemeente Weststellingwerf
 • Sofie De Leeuw, Vlaamse Overheid
 • Tinne Rombouts, stad Hoogstraten
 • Ko Scheele, gemeente Ommen
 • Erik van Schelven, gemeente Westerveld
 • Klaas Smid, gemeente Noordenveld
 • René de Vent, gemeente Hardenberg
 • Frank Wilrycx, gemeente Merksplas

Programmateam Koloniën van Weldadigheid

Het programmateam adviseert en ondersteunt de stuurgroep en komt om de maand bij elkaar.

 • Wendy Schutte, voorzitter, provincie Drenthe
 • Monique Annotee, gemeente Weststellingwerf
 • Philippe De Backer, Kempens Landschap
 • Kathleen De Clercq, Kempens Landschap
 • Marja van den Broek, gemeente Steenwijkerland
 • Mariska Linthorst, gemeenten Ommen-Hardenberg
 • Johan Panman, gemeente Noordenveld
 • Bernard Stikfort, gemeente Westerveld
 • Piet Geleyns, Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Dré van Marrewijk, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 • Peter Timmer, Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Programmabureau Koloniën van Weldadigheid

Het programmabureau ondersteunt en adviseert het programmateam/stuurgroep en komt regelmatig bij elkaar voor intervisie.

Wendy Schutte
programmamanager
Provincie Drenthe
Postbus 122, 9400 AC Assen, Nederland
T + 31 (0)592 3651610 | M + 31 (0) 652475055
Email: w.schutte@drenthe.nl

Kathleen De Clercq
projectleider communicatie
Kempens Landschap
Peredreef 5, 2580 Putte, België
T +32 (0)15 22 94 30 | M +32 (0)472 39 29 77
Email: Kathleen.declercq@kempenslandschap.be

Marcel-Armand van Nieuwpoort
projectleider erfgoed
Provincie Drenthe
Postbus 122, 9400 AC Assen, Nederland
T + 31 (0) 652086296
Email: m.vannieuwpoort@drenthe.nl

Evelien Alkema
programmasecretaris
Provincie Drenthe
Postbus 122, 9400 AC Assen, Nederland
T + 31 (0) 631671269
Email: e.alkema@drenthe.nl

Karin Betten
communicatiemedewerker
Provincie Drenthe
Postbus 122, 9400 AC Assen, Nederland
T +31 (0) 631671264
Email: k.betten@drenthe.nl

Aafke Bergman
projectassistent
Provincie Drenthe
Postbus 122 9400 AC Assen Nederland
+31 (0)592 365566
Email: a.bergman@drenthe.nl

Alje Woltjer
controller
Provincie Drenthe
Postbus 122 9400 AC Assen Nederland