Overslaan en naar de inhoud gaan

De Koloniën van weldadigheid

De Koloniën van Weldadigheid

Een uniek en transnationaal Unesco Werelderfgoed in Nederland en België. Wat doen we om het te beschermen, beheren en uitdragen?

dreef Wortel

De Koloniën van Weldadigheid

Een uniek en transnationaal Unesco Werelderfgoed in Nederland en België. Wat doen we om het te beschermen, beheren en uitdragen?

Luchtfoto Veenhuizen Derde Gesticht

De Koloniën van Weldadigheid

Een uniek en transnationaal Unesco Werelderfgoed in Nederland en België. Wat doen we om het te beschermen, beheren en uitdragen?

Frederiksoord-Wilhelminaoord luchtfoto

De Koloniën van Weldadigheid

Een uniek en transnationaal Unesco Werelderfgoed in Nederland en België. Wat doen we om het te beschermen, beheren en uitdragen?

Luchtfoto_Wortel

De Koloniën van Weldadigheid

Een uniek en transnationaal Unesco Werelderfgoed in Nederland en België. Wat doen we om het te beschermen, beheren en uitdragen?

Hospitaalcomplex Veenhuizen

Unesco Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid

Waar liggen de Koloniën van Weldadigheid?

  • Veenhuizen, Nederland
  • Frederiksoord-Wilhelminaoord, Nederland
  • Wortel, België

Breng een bezoek aan de Koloniën van Weldadigheid!

Zoek je voorouder(s)

Ongeveer één miljoen (!) Belgen en Nederlanders stammen af van mensen die in de Koloniën van Weldadigheid hebben gewoond. Jij misschien ook? Verbleef een van jouw voorouders in een Kolonie? Duik in de (online) archieven in en ontdek het zelf!

Zoek je voorouder(s)

Nieuws

Bijdrage provincie Drenthe aan projecten in Frederiksoord-Wilhelminaoord

De provincie Drenthe levert een bijdrage aan verschillende projecten in de Koloniën van Weldadigheid (Frederiksoord-Wilhelminaoord. Het gaat om een totaalinvestering van €57.000. Daarmee gaan lokale partijen een masterplan voor de revitalisatie van de voormalige Tuinbouwschool en haar tuinen realiseren, een pilotproject met tekenkunstenaars in diezelfde Tuinbouwschool opzetten en wordt er een film voor basisschoolleerlingen gemaakt door Museum de Proefkolonie. Daarnaast gaat er een aanvullende bijdrage naar Stichting Maatschappij van Weldadigheid voor de realisatie van het kunstwerk op het voorterrein van het Huis van Weldadigheid in het kader van hun 200-jarig bestaan. Na de investeringen die begin 2023 gedaan zijn in het kader van 200 jaar Veenhuizen, richten alle projecten waarin nu geïnvesteerd wordt zich op Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Succescolle training kernkwaliteiten Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (NL)

Er zijn veel mensen betrokken bij de (ruimtelijke) ontwikkelingen in en om het Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid. Op 23 november kwam een deel van hen bijeen om aan de slag te gaan met de kernkwaliteiten van het Werelderfgoed, in relatie tot bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, gaswinning, plattelandsontwikkeling, laanherstel en recreatie.

Bufferzones officieel vastgesteld door UNESCO Werelderfgoedcomité

Naast het aanwijzen van nieuwe Werelderfgoederen, zoals deze week met het Eise Eisinga Planetarium gebeurde, besluit het UNESCO Werelderfgoedcomité nog meer zaken tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst. Zo hebben ze gisteren officieel de bufferzones vastgesteld van de Koloniën van Weldadigheid: Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen in Nederland en Wortel in België. UNESCO gaf de Koloniën van Weldadigheid bij inschrijving als Werelderfgoed de opdracht mee om bufferzones voor te stellen. Deze zones zijn door de gemeenten besproken met de gebieden en ingediend in januari 2023. Nu heeft het Werelderfgoedcomité ze goedgekeurd. Bufferzones beschermen de unieke universele waarden van de Koloniën, de geldende regelgeving biedt hiervoor voldoende mogelijkheden.

Transnationale en regionale samenwerkingspartners:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Korte uitleg over inhoud /
motivatie om aan te melden

Nieuwsbrief
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required

Geachte heer, mevrouw,

Bedankt voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief.
We zien er naar uit om u te informeren over Werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid.

Met vriendelijke groet,
Site holders Koloniën van Weldadigheid
provincie Drenthe (NL)
Kempens Landschap (BE)