Overslaan en naar de inhoud gaan

Provincie Drenthe draagt bij aan projecten in Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid: Land&Bouw, symposium ‘Armoede toen en nu’, opknappen omgeving Maallustcomplex en feestelijke Kolonistendag

Het 7e Schuilingcongres: Hoe gaat UNESCO Werelderfgoed samen met Natura 2000?

Subsidie voor het verduurzamen van woonhuismonumenten in Veenhuizen

Bijdrage provincie Drenthe aan projecten in Frederiksoord-Wilhelminaoord

De provincie Drenthe levert een bijdrage aan verschillende projecten in de Koloniën van Weldadigheid (Frederiksoord-Wilhelminaoord. Het gaat om een totaalinvestering van €57.000. Daarmee gaan lokale partijen een masterplan voor de revitalisatie van de voormalige Tuinbouwschool en haar tuinen realiseren, een pilotproject met tekenkunstenaars in diezelfde Tuinbouwschool opzetten en wordt er een film voor basisschoolleerlingen gemaakt door Museum de Proefkolonie. Daarnaast gaat er een aanvullende bijdrage naar Stichting Maatschappij van Weldadigheid voor de realisatie van het kunstwerk op het voorterrein van het Huis van Weldadigheid in het kader van hun 200-jarig bestaan. Na de investeringen die begin 2023 gedaan zijn in het kader van 200 jaar Veenhuizen, richten alle projecten waarin nu geïnvesteerd wordt zich op Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Succescolle training kernkwaliteiten Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (NL)

Er zijn veel mensen betrokken bij de (ruimtelijke) ontwikkelingen in en om het Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid. Op 23 november kwam een deel van hen bijeen om aan de slag te gaan met de kernkwaliteiten van het Werelderfgoed, in relatie tot bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, gaswinning, plattelandsontwikkeling, laanherstel en recreatie.

Bufferzones officieel vastgesteld door UNESCO Werelderfgoedcomité

Naast het aanwijzen van nieuwe Werelderfgoederen, zoals deze week met het Eise Eisinga Planetarium gebeurde, besluit het UNESCO Werelderfgoedcomité nog meer zaken tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst. Zo hebben ze gisteren officieel de bufferzones vastgesteld van de Koloniën van Weldadigheid: Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen in Nederland en Wortel in België. UNESCO gaf de Koloniën van Weldadigheid bij inschrijving als Werelderfgoed de opdracht mee om bufferzones voor te stellen. Deze zones zijn door de gemeenten besproken met de gebieden en ingediend in januari 2023. Nu heeft het Werelderfgoedcomité ze goedgekeurd. Bufferzones beschermen de unieke universele waarden van de Koloniën, de geldende regelgeving biedt hiervoor voldoende mogelijkheden.

Internationaal symposium: De Nederlandse Koloniën van Weldadigheid in Internationale Context

Exact 200 jaar geleden werd de landbouwkolonie in Veenhuizen geopend. Opgericht als sociaal experiment om armoede te bestrijden, mensen te heropvoeden, en woeste grond om te vormen tot productief landbouwgebied. Gedurende decennia hebben duizenden arme gezinnen, landlopers, wezen, weduwen en misdadigers in Veenhuizen en andere Nederlandse en Vlaamse Koloniën van Weldadigheid (vast)gezeten. Vanwege hun grote cultuurhistorische belang hebben de Koloniën van Weldadigheid sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed-status.

Nominatie

Bijdrage aan drie projecten in koloniën van weldadigheid: joodse begraafplaats, 200 jaar veenhuizen en kolonie kids fietsavontuur

Door middel van recreatie en toerisme, ruimtelijke ontwikkeling en culturele activiteiten zorgen we voor het beschermen en uitdragen van de unieke Werelderfgoedwaarden van de Koloniën van Weldadigheid. De komende tijd worden er drie projecten gerealiseerd in de gebieden. De Joodse Begraafplaats in Veenhuizen wordt aangepakt, vandaag wordt het activiteitenprogramma van het jubileum 200 jaar Veenhuizen gepresenteerd en er is een Kinderfietsavontuur in Frederiksoord in de maak.

Werelderfgoed koloniën van weldadigheid opgenomen in de canon van Nederland

De Koloniën van Weldadigheid zijn toegetreden tot het netwerk van de Canon van Nederland deze tekst is langer getoond word maar word op een bepaalde plek afgekapt dit is maximaal 3 regels hierna word het op woord basis afgekapt