Zoek je voorouders

Ongeveer één miljoen (!) Belgen en Nederlanders stammen af van mensen die in de Koloniën van Weldadigheid hebben gewoond. Jij misschien ook? Verbleef een van jouw voorouders in een Kolonie? Duik de archieven in en ontdek het zelf!

In de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid

Het Drents Archief zette tienduizenden namen uit de inschrijvingsregisters online. Je kunt zoeken in de database op deze pagina.

Kom je er niet uit? Wil je meer weten? Ook het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, goed voor zowat vierhonderd strekkende meter, bevindt zich in het Drents Archief in Assen. Het is voor iedereen toegankelijk. We helpen je graag op weg bij het zoeken: www.drentsarchief.nl

Signalementkaarten

In het Drents Archief bevinden zich ruim 5000 signalementkaarten van personen uit de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. De minutieuze registratie van de ‘verpleegden’ – duizenden bedelaars en landlopers uit het hele land – begon in 1896 en eindigde in 1901.

Naast persoonsgegevens en de reden en plaats van veroordeling bevat een signalementkaart een foto in vooraanzicht en in profiel, vingerafdrukken, een beschrijving van speciale merktekens en metingen van de lichaamslengte en ledematen.

Benieuwd of ook voorouders van jou in Veenhuizen verbleven? Zoek in http://allekolonisten.nl/nl/

Voorouderonderzoek Drents Archief.jpg

Bewoningsgeschiedenis in kaart

Veel nazaten van de vele kolonisten vragen zich af in welk huisje hun voorouders precies hebben gewoond. Het Drents Archief heeft dat uitgezocht en via de app Bewoningsgeschiedenis in Kaart kun je zien wie in welk huisje heeft gewoond, in welke periode en in welke hoedanigheid. Als gezin? Bij een andere familie?

De app is het mooiste te bekijken op de grote touch-tafels in het Drents Archief in Assen en bij Museum de Koloniehof in Frederiksoord. Maar in een aangepaste vorm kun je ook op de site van het Drents Archief de huisjes met hun bewoners opzoeken.

Voorouderonderzoek Drents Archief (2).jpg

In de Belgische Koloniën van Weldadigheid / Rijksweldadigheidskolonies

In het Rijksarchief Beveren kun je persoonlijke dossiers van landlopers raadplegen. Dat doe je via archiefingang M36, RWK 1996-1997. (‘RWK’ staat voor Rijksweldadigheidskolonie.)

In de inventaris kun je nakijken in welke map de familienaam zit die je zoekt. De archivaris van de leeszaal helpt je vervolgens om de map op te vragen en in te kijken.

De inventaris kun je als pdf downloaden

Als je niet vertrouwd bent met archieven, ga dan naar de leeszaal en vraag hulp aan de archivaris. Meer informatie