Overslaan en naar de inhoud gaan

Managementplan

nominatiedossier boeken Koloniën van Weldadigheid

Managementplan

Download hier het managementplan van de Koloniën van Weldadigheid (Engelstalig)

Als erfgoed eenmaal op de Unesco Werelderfgoedlijst staat wordt er een partij aangewezen die eerste aanspreekpunt is voor het in stand houden van de unieke waarden van het erfgoed. Zij moeten het erfgoed duurzaam beschermen, en de betekenis van het erfgoed uitdragen, bijvoorbeeld via de bezoekerscentra. De Nederlandse en Belgische overheid delen deze verantwoordelijkheid samen. Onder organisatie is hier meer over te lezen.

De lange termijn strategie voor alle Koloniën is gericht op behoud en versterking van de OUV in alle Koloniën. De belangrijkste opgave voor de Koloniën van Weldadigheid is het leefbaar houden van de gebieden en het zoeken en inpassen van nieuwe economische impulsen en ontwikkelingen. In de ontwikkelingsfilosofie past een strategie waarin de cultuurhistorische samenhang van de gebieden leidend en een inspiratiebron is voor een duurzame ontwikkeling. De visie van de Site holders is dat de Koloniën een ‘levend landschap’ zijn, waarin ontwikkelingen mogelijk blijven, mits zij neutraal of ondersteunend zijn aan de OUV.

Opgaven en managementplan

De Nederlandse en Belgische overheden nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een langdurige adequate uitvoering van een managementplan voor de site en voor het tijdig voldoen aan de procedurele vereisten van UNESCO. In het plan staat welke activiteiten zullen plaatsvinden voor de instandhouding van de uitzonderlijke universele waarde (OUV) van de Koloniën van Weldadigheid, inclusief de coördinatie van de verschillende activiteiten door diverse stakeholders die hiervoor nodig is. Er is een hoofdkatern voor het overkoepelende niveau van de seriële, transnationale Werelderfgoedsite en deelkaternen voor alle aaneengesloten of bij elkaar liggende Koloniën.

Het managementplan geldt voor de periode 2020-2030 en richt zich op het in stand houden van de OUV door het Werelderfgoed te beschermen, te behouden, duurzaam te onderhouden en te beheren. Daarbij worden nieuwe ontwikkelingen op adequate wijze ingepast en wordt het Werelderfgoed actief uitgedragen naar de samenleving. In dit managementplan worden de activiteiten benoemd voor de beleidsmatige bescherming en beheersmatige bescherming van de OUV en voor het uitdragen van de waarden en betekenis van de Koloniën van Weldadigheid.