De Werelderfgoedlijst

Werelderfgoed: wat?

In de wereld is er natuurlijk en cultuurhistorisch onroerend erfgoed dat bijzonder waardevol en uniek is. We moeten het daarom voor toekomstige generaties bewaren. Dat besef dreef de mensen die in 1972 het Werelderfgoedverdrag opstelden. Het verdrag ontstond onder de vleugels van UNESCO, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties. Inmiddels ondertekenden bijna tweehonderd landen het. Ook Nederland en België.

Uitzonderlijk erfgoed krijgt een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dat zijn sinds de jaren 1970 al meer dan duizend sites. Landen die het Werelderfgoedverdrag ondertekenden, dragen zelf kandidaten uit hun land voor aan het Werelderfgoedcomité in Parijs. Elk jaar beslist dat comité welke voorgedragen sites het effectief opneemt in de Werelderfgoedlijst.

Hoe word je Werelderfgoed?

Om in aanmerking te komen als Werelderfgoed, moet een site aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet gaan om een monument, gebied of landschap met een cultuurhistorische en/of een natuurwaarde. De site moet een bijzondere, universele waarde hebben, en moet ook onvervangbaar en uniek zijn. Dat alles moet je bewijzen met een lijvig nominatiedossier.

Het dossier van de Koloniën van Weldadigheid is in januari 2017 ingediend door het Nederlandse Rijk vanuit een internationale samenwerking tussen Nederland en België.

Werelderfgoedkaart

Hier kan je een kaart bekijken met alle sites van de Werelderfgoedlijst, in het Nederlands. Of surf naar de officiële website van UNESCO (in het Engels of het Frans).

Werelderfgoed in Nederland

Je vindt alle Nederlandse sites van de Werelderfgoedlijst op de website van Stichting Werelderfgoed.

Werelderfgoed in België

Ook in België staan verschillende sites op de Werelderfgoedlijst. Kijk voor meer informatie op de website van Onroerend Erfgoed of van UNESCO.