Overslaan en naar de inhoud gaan

Marketing

Marketing

De toekenning van de Werelderfgoedstatus (2021) en het Europees Erfgoedlabel (2020) zijn voldoende aanleiding om de samenwerking op het gebied van marketing te verstevigen. Deze internationale samenwerking krijgt nu vorm met het ‘Toekomstperspectief marketing 7 Koloniën van Weldadigheid’, met bijbehorende merkgids. Het perspectief is tot stand gekomen na het doen van een bewonersonderzoek en een imago- en bekendheidsonderzoek. Daarnaast zijn er lokale partijen betrokken in het (cocreatie)proces.

Handvaten voor een gestructureerde aanpak
Het perspectief is geschreven voor betrokken ondernemers, bewoners, gemeenten, verenigingen, landschapsorganisaties en provincies. Het geeft antwoord op de volgende vragen: Hoe verwonderen we bezoekers met dit bijzondere erfgoed dat meer dan 200 jaar geleden ontstond? Hoe houden we het verhaal levend, zichtbaar en ontwikkelen we het door? Hoe werken we daarbij op een efficiënte manier samen? Kortom, het biedt handvaten voor een meer gestructureerde aanpak voor samenwerking in de Koloniën van Weldadigheid.

Ambitie en strategie samengevat
De Koloniën van Weldadigheid willen een trotse florerende bestemming zijn, met een optimale leefbaarheid door balans tussen bezoekers, bewoners, bedrijven en de plek. Lokale gemeenschappen moeten er (duurzaam) beter van worden. Het unieke historische verhaal van de Koloniën is grondstof en kompas voor betekenisvolle hedendaagse belevingen met een hoge sociaal-maatschappelijke impact, geen platte, snelle site-seeing. Dit is de ambitie waar de 7 Kolonien gezamenlijk aan willen werken. Hier horen de volgende strategische keuzes bij:

  • Het positioneren van de Koloniën als geheel én het unieke karakter van iedere Kolonie duiden;
  • Een focus op cultuurtoeristen op de Nederlandse en Vlaamse markt, gebruik makend van het Werelderfgoedlabel;
  • Het positioneren van geschikte locaties als startlocatie voor een bezoek en inzetten op spreiding in ruimte en tijd en verblijfsverlenging;
  • Samenwerken in een kleine en wendbare organisatie.
  • Het toekomstperspectief is gemaakt op grond van de bestuurlijke afspraak in de stuurgroep Koloniën van Weldadigheid. De provincies Drenthe, en Overijssel en Antwerpen hebben daarbij als opdrachtgever gefunctioneerd met een bijdrage van Merk Fryslân.