Overslaan en naar de inhoud gaan

Kern- en bufferzones

Kern- en bufferzones

Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid is niet één aaneengesloten gebied, maar het bestaat uit afzonderlijke sites: Veenhuizen, Frederiksoord-Wilhelminaoord in Nederland en Wortel in België. De gebieden die deel uitmaken van het Werelderfgoed heten ‘kernzone’ of ‘property’. UNESCO schrijft voor dat er als extra bescherming rond een kernzone een ‘bufferzone’ wordt gedefinieerd. De bufferzones zorgen voor de bescherming van de zichtbaarheid van de monumentale bebouwing en het in stand houden van het landbouwlandschap met haar rechtlijnige structuur, bijzondere bomenlanen en waterwegen. Bij planontwikkeling in de bufferzones moet in ruimtelijk opzicht worden gekeken naar de effecten op het Werelderfgoed. De huidig geldende nationale, provinciale en lokale regelgeving biedt verder voldoende bescherming voor de kernzone van het Werelderfgoed.

De grenzen van de kern- en bufferzones zijn nauwkeurig in kaarten vastgelegd. Voor gebruik in een digitale kaartomgeving (GIS) zijn de begrenzingen van het Nederlandse Werelderfgoed op te vragen via https://kaartportaal.drenthe.nl/.