Overslaan en naar de inhoud gaan

Door middel van recreatie en toerisme, ruimtelijke ontwikkeling en culturele activiteiten zorgen we voor het beschermen en uitdragen van de unieke Werelderfgoedwaarden van de Koloniën van Weldadigheid. De komende tijd worden er drie projecten gerealiseerd in de gebieden. De Joodse Begraafplaats in Veenhuizen wordt aangepakt, vandaag wordt het activiteitenprogramma van het jubileum 200 jaar Veenhuizen gepresenteerd en er is een Kinderfietsavontuur in Frederiksoord in de maak. 

Joodse begraafplaats Veenhuizen

De vervallen begraafplaats wordt hersteld en er wordt er gewerkt aan de duurzame instandhouding ervan. Er komt een beheerplan en er worden vrijwilligers geworven. Aan de hand van cultuurhistorisch onderzoek wordt het karakteristieke verhaal van de begraafplaats verteld, zowel in onderwijsprogramma’s als in publieksroutes in het gebied. Stichting Landschapsbeheer Drenthe gaat aan de slag om de begraafplaats een volwaardig onderdeel te maken van het Werelderfgoed. Ze werken hierbij samen met het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap).

200 jaar Veenhuizen

In 2023-2024 viert Kolonie Veenhuizen haar 200 jarige bestaan onder de noemer ‘200 jaar pionieren in een levend landschap vol verborgen verhalen’. Op 20 april is de feestelijke opening van het jubileumjaar. Het activiteitenprogramma is door en voor inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen in Veenhuizen samengesteld. En natuurlijk voor bezoekers. Stichting 200 jaar Veenhuizen werkt samen met provincie Drenthe, gemeente Noordenveld en partners uit Kolonie Frederiksoord-Wilhelminaoord aan het totale programma. Lees meer op www.kolonienvanweldadigheid.nl/nl/kolonien-van-weldadigheid/veenhuizen

Kolonie Kids Fietsavontuur Frederiksoord

Vanuit en door Museum de Proefkolonie wordt een fietsroute door Frederiksoord en omgeving voor gezinnen gerealiseerd. Op zes locaties, bij ondernemers, kan naar een verhaal over het kolonieverleden worden geluisterd via een interactieve (kinetische) zuil. Er is aandacht voor het landschap, de vele monumenten en het buitengebied. De route kan vanaf de zomer van 2023 gefietst worden.

 

Bron: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/2023/april/bijdrage-drie-projecten-kolonien/