Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste Werelderfgoedspeldjes uitgereikt aan vrijwilligers Koloniën van Weldadigheid

Deze week ontvingen de leden van de Vrijwilligersraad van het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen de eerste speciale Werelderfgoedspeldjes uit handen van gedeputeerde Nelleke Vedelaar. Zij ontvingen deze in het kader van 50 jaar Werelderfgoedverdrag. De speldjes zijn een initiatief van Stichting Werelderfgoed Nederland. De speldjes worden uitgereikt aan de meer dan 350 vrijwilligers die actief zijn in het Nederlandse deel van het Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid; Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen.

We gaan weer beginnen!

Vereniging de Ommerschans start weer met de maandelijkse rondwandelingen met gids door het mooie, historische en daarom unieke gebied de Ommerschans. Wandel je ook mee!
De eerst komende rondwandeling is op zondagmiddag 27 februari 2022. De start is om 14.00 uur bij het kanon in hartje Ommerschans. Wij houden ons aan de regels die door het RIVM zijn opgesteld.
In de anderhalve durende wandeling vertelt de gids over de geschiedenis van het unieke gebied. Met onder meer verhalen over het zwaard van Ommerschans( dat te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden), de muiterij op de schans, de overval door de patriotten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de ruim 700 ha grote straf-en bedelaarskolonie Ommerschans. Je hoort niet alleen de historische feiten, maar ook verhalen over de bewoners en de dagelijkse gang van zaken op de kolonie. De gids vertelt ook over de geschiedenis van CTP Veldzicht in Balkbrug die zijn oorsprong vindt in de kolonie Ommerschans. Hoor hoe het dorp Balkbrug onlosmakelijk verbonden is met Ommerschans. 

Verhalen van Ommerschans en de overige Koloniën van Weldadigheid

Bent u geinteresseerd in verhalen over families, personen en gebeurtenissen uit de Koloniën van Weldadigheid?

De Koloniën van Weldadigheid ingeschreven op de UNESCO-Werelderfgoedlijst

Nieuw Werelderfgoed voor België en Nederland
De Koloniën van Weldadigheid - Wortel-Kolonie in België en Veenhuizen en Frederiksoord-Wilhelminaoord in Nederland - zijn ingeschreven op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Die beslissing nam het Werelderfgoedcomité op 26 juli 2021 tijdens een internationale conventie in Fuzhou (China). Het Werelderfgoedcomité heeft de Koloniën van Weldadigheid erkend als getuigen van een uitzonderlijk, ingrijpend en grootschalig sociaal experiment van armoedebestrijding door inrichting van binnenlandse landbouwkoloniën in afgelegen gebieden.

Positief advies ICOMOS over Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed

De Koloniën van Weldadigheid trekken hoopvol richting het UNESCO-Werelderfgoedcomité
De kans op een inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoedlijst is toegenomen voor de Koloniën van Weldadigheid. Dit blijkt uit het adviesrapport van ICOMOS - het adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité van UNESCO - dat UNESCO op 4 juni op haar website publiceerde.

Waren jouw voorouders ook landlopers in Wortel- of Merksplas-Kolonie?

Zoek je voorouders via een nieuwe zoekmodule
Met financiële steun van de Vlaamse overheid werden tienduizenden papieren dossiers van landlopers uit de Rijksweldadigheidskoloniën Wortel en Merksplas ingescand. Via het Vele Handen crowdsourcing platform gingen vrijwilligers aan de slag om dit rijke archief digitaal toegankelijk te maken voor het brede publiek.

Data zitting UNESCO-Werelderfgoedcomité bekend

We hebben lang moeten afwachten, maar de data voor de 44ste zitting van het UNESCO-Werelderfgoedcomité zijn nu bekend. Van 16 tot en met 31 juli 2021 komen de comitéleden online samen om zich onder meer over de nieuwe inschrijvingen op de UNESCO-Werelderfgoedlijst te buigen, waaronder de Koloniën van Weldadigheid.

Toekomst Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen veiliggesteld

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 19 april jl. bekendgemaakt dat het Ensemble Veenhuizen, ongeveer 80 monumentale gebouwen in deze voormalige strafkolonie, is gegund aan het consortium bestaande uit de Nationale Monumentenorganisatie (NMo), BOEi en Stichting Het Drentse Landschap. Hiermee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van het geheel.

Bewonersonderzoek toerisme in Koloniën van Weldadigheid

De Koloniën van Weldadigheid nemen een bijzondere plek in de geschiedenis in. Vier van de zeven gebieden zijn dan ook niet voor niets genomineerd als UNESCO Werelderfgoed. Een mogelijke inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoedlijst heeft echter een afspiegeling op alle Koloniën van Weldadigheid en zal waarschijnlijk meer toeristen in de toekomst trekken.