Partners

België

Nederland

Deze website werd mogelijk gemaakt met middelen van het project ‘Eén geschiedenis, zeven verhalen: op weg naar vier bezoekerscentra met internationale uitstraling’ binnen het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte, programmarichtlijn Werelderfgoed. Het project wordt uitgevoerd met de steun van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Drenthe.

Deze website werd ook mogelijk gemaakt met middelen van de Stuurgroep UNESCO voor de Koloniën van Weldadigheid.