Overslaan en naar de inhoud gaan

Gaswinning

De Koloniën van Weldadigheid moeten als UNESCO Werelderfgoed, wat betreft bescherming en behoud, aan strenge voorwaarden (blijven) voldoen. Het is daarom dat ingrijpende plannen die dit erfgoed mogelijk kunnen raken, zoals gaswinning, zorgvuldig en feitelijk worden bekeken voordat er besluiten vallen. In het geval van gaswinning door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Op 28 december jongsleden heeft demissionair Nederlands Staatsecretaris Vijlbrief van mijnbouw (EZK) zijn besluit voor een bovengrondse voorkeurslocatie voor gaswinning bij Frederiksoord-Wilhelminaoord bekendgemaakt. 

De keuze is gevallen op locatie 7.4, een voormalige winningslocatie van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). Deze locatie ligt in de bufferzone van het UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid ten westen van Wilhelminaoord en levert volgens de uitgevoerde Heritage Impact Assessment en de mede daarop gebaseerde rapporten geen schade op aan de OUV.

Nu zal het ministerie van EZK een traject starten waarin onderzoek naar de mogelijke effecten van gaswinning op de ondergrond gaat plaatsvinden. Het UNESCO Werelderfgoed zal hier opnieuw een rol in spelen. Rijksdienst Cultureel Erfgoed/ministerie van OCW, Provincies Drenthe en Fryslân en de gemeenten in het gebied worden in het traject meegenomen.

Meer informatie is te vinden in de bijlagen hieronder.